Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Taraciński Eugeniusz

Eugeniusz Taraciński

ur. w 1953 roku w m. Kostrzyn nad Odrą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
 Eugeniusz Taraciński w dniu 13.12.1982 r. został zatrzymany w Kostrzynie nad Odrą podczas kolportowania ulotek „Solidarność Wojenna”. Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słubicach z 14.12.1982 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem nawoływania do nieposłuszeństwa wobec władzy i przeciwdziałaniu aktom prawnym stanu wojennego. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w trybie doraźnym. Sprawa została przekazana do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, gdzie 17.12.1982 r. Pan Eugeniusz Taraciński został przetransportowany do aresztu śledczego. Za powyższe wyrokiem  Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 04.01.1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Uchwałą Rady Państwa z 19.04.1983 został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary a okres próby wyznaczono na dwa lata. Od wyroku z  04.01.1983 r. Prokurator Generalny 19.05.1992 r. złożył na korzyść skazanego rewizję nadzwyczajną, którą 30.06.1992 r. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa uwzględniła, uniewinniając Eugeniusza Taracińskiego od przypisanego mu przestępstwa.
Pan Eugeniusz Taraciński w latach 1985-1988 był kontrolowany przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN