Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radomski Wojciech

Wojciech Tadeusz Radomski

ur. w 1952 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Był zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Opolu. W swoim zakładzie pracy włączył się w organizację Związkowej Organizacji Zakładowej. Od września 1980 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Współtworzył następnie Komisję i Organizację Zakładową. Latem 1981 r. został członkiem Zarządu Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego oraz na początku 1982 r. współorganizował tajne struktury zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” na terenie Opola i województwa opolskiego. Wszedł również w skład Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. 
Został aresztowany w dniu 27 kwietnia 1982 r. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 1982 r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas pobytu w areszcie, w okresie między 23 sierpnia 1982 r. a 2 września 1982 r. wziął udział w głodówce. Został oskarżony o to, że jako członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności. Tworzył tajne struktury wymierzone w aparat państwowy PRL, przygotowywał, drukował i rozpowszechniał nielegalne materiały oraz publikacje. 
W dniu 21 stycznia 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary, okres aresztu tymczasowego. Jednocześnie wydał postanowienie, na mocy którego w dniu 22 stycznia 1983 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Opolu. 
W czerwcu 1983 r. wyjechał na stale do Anglii. Orzeczeniem Sądu z dnia 28 lipca 1983 r. darowano mu karę na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej