Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Henryk

Henryk Nowak

ur. w 1949 roku w m. Telatyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Wojewódzkiej Dyrekcji ds. Inwestycji w Siedlcach aktywnie zaangażował się w działalność tego związku, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. W 1983 r. zaangażował się w działalność Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. W ramach SKOS nadal uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych. Od 1984 r.  wspierał działalność w Siedlcach Radia „Solidarność”. Do nadawania audycji Radia „Solidarność” użyczał swojego mieszkania. Z powodu działalności kolporterskiej i dla Radia „Solidarność” w czerwcu 1984 r. i 1985 r.,  przeprowadzono w jego domu przeszukanie, podczas którego zakwestionowano wydawnictwa bezdebitowe. W latach 1984-1989 brał udział w Pielgrzymkach Ludzi Pracy do Częstochowy i innych pielgrzymkach organizowanych przez środowiska opozycyjne w Siedlcach. W 1989 r.  działał w Komitecie Obywatelskim w Siedlcach. Z powodu swej działalności Pan Henryk Nowak był inwigilowany, a w jego mieszkaniu kilkakrotnie były przeprowadzane przeszukania.