Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiernicka Krystyna

Krystyna Maria Wiernicka

ur. w 1929 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
W latach 1982-1984 pełniła funkcję łączniczki w podziemnej oficynie wydawniczej „CDN”, a także udostępniała Czesławowi Bieleckiemu swoje mieszkanie na potrzeby konspiracyjnych spotkań członków organizacji. Zajmowała się korespondencją oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw. W dniu 28 maja 1985 r. została zatrzymana, tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie. Dnia 10 grudnia 1985 r. na mocy amnestii została zwolniona z aresztu.  Postępowanie karne zostało umorzone 17 lipca 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN