Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiernicka Krystyna
Krystyna Maria Wiernicka
ur. w 1929 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

W latach 1982-1984 pełniła funkcję łączniczki w podziemnej oficynie wydawniczej „CDN”, a także udostępniała Czesławowi Bieleckiemu swoje mieszkanie na potrzeby konspiracyjnych spotkań członków organizacji. Zajmowała się korespondencją oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw. W dniu 28 maja 1985 r. została zatrzymana, tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie. Dnia 10 grudnia 1985 r. na mocy amnestii została zwolniona z aresztu.  Postępowanie karne zostało umorzone 17 lipca 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN