Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Dyrcz

ur. w 1939 roku w m. Zawoja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Stanisław Dyrcz był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzenia stanu wojennego, nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej i opozycyjnej. Uczestniczył w licznych spotkaniach z byłymi członkami NSZZ „Solidarność”. W dniu 23 VI 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W dniu 24 VII 1982 r. został zwolniony z internowania.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN