Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Guzy Elżbieta

Elżbieta Alina Guzy

ur. w 1942 roku w m. Falsdorf (Niemcy)
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Elżbieta Guzy (1942-1992) w latach 1960-1982 pracowała w Hucie Stalowa Wola, od 1982 r. była na rencie. Od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 1982 r. prowadziła we własnym mieszkaniu punkt kolportażowy. Była wieloletnią opiekunką tablicy ku czci ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, uczestniczką Mszy św. za Ojczyznę, wykładów i dyskusji w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej i domu katechetycznym przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski. W latach 1983-1988 uczestniczyła w akcjach ulotkowych i manifestacjach. W październiku 1987 r. weszła w skład grupy 14 członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW, którzy złożyli w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu wniosek o ponowną rejestrację związku. W sierpniu 1988 r. podczas strajku w HSW angażowała się w czynną pomoc dla strajkujących. Funkcjonariusze SB w 1988 r. dokonali przeszukania mieszkania, które zajmowała wraz z córkami, także zaangażowanymi w działalność opozycyjną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    •  Solidarność z Kościołem Stalowa Wola 1980-1991 red. E. Kuberna, Sandomierz 2003
    •  NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności