Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan Orłowski

ur. w 1949 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Pan Andrzej Orłowski w okresie od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Brał udział w kolportażu ulotek i prasy podziemnej na terenie zakładu, w którym pracował tj. Polskich Zakładów Lotniczych  Hydral Wrocław oraz pomiędzy swoimi znajomymi. Pan Andrzej Orłowski był internowany w okresie od 4 do 18 listopada 1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W latach 1987-1989 był współredaktorem podziemnej gazetki zakładowej „Hydralek”. W roku 1987 został członkiem komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. W okresie od września do grudnia 1987 roku brał udział w rozprawach sądowych mających na celu rejestrację  organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w sądach wojewódzkich.
W wyniku prowadzonej działalności był kilkukrotnie zatrzymywany w areszcie oraz przesłuchiwany a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej