Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klapper Mariusz

Mariusz Kazimierz Klapper

ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Sprawując w czerwcu 1968 r. funkcję wychowawcy podczas kolonii w Nowym Sączu, wypowiadał się publicznie w sposób krytyczny wobec polityki władz, w tym o szkodliwości sojuszu polsko-radzieckiego oraz represjach, które dotknęły protestujących studentów w marcu 1968 r. (sam był studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).
W związku z powyższym, w dniu 17 sierpnia 1968 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym więzienie opuścił w dniu 18 grudnia 1968 r. Jednocześnie został zawieszony w prawach studenta na rok. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN