Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajczyk Zygmunt

Zygmunt Andrzej Mikołajczyk

ur. w 1946 roku w m. Chełm Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Zygmunt Mikołajczyk był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Tychach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 15-23 XII 1981 r. czynnie uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym pod ziemią w KWK „Ziemowit”. Wchodził w skład 11-osobowego Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku, został internowany 2 I 1982 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej oraz Kokotku. W dniu 29 IV 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej