Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Nadolny

ur. w 1952 roku w m. Grale-Ostrołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Stanisław Nadolny pracował od 1973 r. jako górnik w KWK „Wujek” w Katowicach. We wrześniu 1980 r. został członkiem zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 XII 1981 r. przyłączył się do strajkujących na kopalni, którzy domagali się zniesienia stanu wojennego i uwolnienia z aresztu przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. W dniu 16 XII 1981 r. został postrzelony w brzuch podczas pacyfikacji strajku przez formację ZOMO i wojska. W ciągu następnych miesięcy był poddany kilku operacjom chirurgicznym. Przez okres 9 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, a potem pobierał rentę inwalidzką. We wrześniu 1983 r. powrócił do pracy w KWK „Wujek” w Katowicach, gdzie pracował pod ziemią. W wyniku obrażeń doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej