Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tatarowska  Barbara

Barbara Tatarowska

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Barbara Tatarowska z d. Kubik wspierała Komitet Obrony Robotników, pomagała przy druku pisma „Robotnik”, w latach 1976-1981 kolportowała w kręgu znajomych bezdebitową literaturę i publikacje wydawnictwa „NOWa”, a od 1978 r. do 1981 r. przechowywała w domu nielegalne publikacje i ulotki. Pod koniec lat 70. uczestniczyła w spotkaniach organizowanych w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. W 1977 r. została objęta zakazem pilotażu wycieczek zagranicznych. Od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”, między 1980 r. a 1981 r. składała „Biuletyn Informacyjny AS”. W latach 1976–1982 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: