Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łaszuk Krzysztof

Krzysztof Łaszuk

ur. w 1960 roku w m. Malbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Malborskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „PEMAL”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się aktywnie w konspiracyjną działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur Związku. Był współredaktorem, drukarzem niezależnych wydawnictw i ulotek, m.in. pisma „Serwis Informacyjny NSZZ „S” w Malborku”, „Apelu do wszystkich członków NSZZ <S>”, „Manifestu Młodego Pokolenia”, odezwy „Do Oficerów, Podoficerów i Żołnierzy”, „NSZZ <S>”, „Nasz Głos”. 9 kwietnia 1982 r. został aresztowany za rozkolportowanie w swoim zakładzie pracy ulotek zawierających rzekomo fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i wzywające do bojkotowania przedsięwzięć władz państwowych w okresie stanu wojennego, co w konsekwencji mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni z mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie złagodził wyrok i zawiesił warunkowo wykonanie kary na 2 lata. Z więzienia został zwolniony 11 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN