Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziabaszewski Wojciech

Wojciech Dziabaszewski

ur. w 1965 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 1982-1984, jako uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, był aktywnym członkiem podziemnej młodzieżowej organizacji „Konfederacja Młodej Polski – Pokolenie Walczące Rokosz/Warta”. Celem organizacji było prowadzenie konspiracyjnej działalności wśród młodzieży szkół średnich i wyższych, druk i kolportaż podziemnych wydawnictw oraz prowadzenie tzw. malej dywersji, polegającej m.in. na malowaniu antypaństwowych haseł na murach szkół. Zajmował się rozpowszechnianiem bezdebitowych wydawnictw i ulotek oraz werbunkiem nowych członków. W nocy z 19 na 20 grudnia 1982 r. na terenie VIII LO w Poznaniu został zatrzymany wraz z dwoma innymi osobami podczas próby malowania antypaństwowych haseł. W areszcie spędził 48 godzin, następnie został objęty dozorem MO. Kontynuował działalność opozycyjną również po podjęciu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1986 r. w ramach koła naukowego przyrodników przy UAM wyjechał do Grecji, gdzie nawiązał kontakty z osobami z tamtejszego Biura ,,Solidarności”. Działał również w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w 1988 r. wszedł w skład Komitetu Rejestracyjnego NZS na UAM. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN