Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stańczak Alicja

Alicja Bronisława Stańczak

ur. w 1953 roku w m. Tychy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W 1981 r. była redaktorem „Niezależnego Słowa”, tygodnika Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wałbrzychu oraz aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu. 
13 grudnia 1981 r. została zatrzymana wraz z innymi osobami w pracowni Fotograficznej Wojewódzkiego Domu Kultury w Wałbrzychu podczas odręcznego sporządzania plakatów o treści antykomunistycznej. Postanowieniem Prokuratury Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 15 grudnia 1981 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w AŚ w Wałbrzychu. Została oskarżona o to, że tego dnia w Wałbrzychu, sporządzała plakaty o nielegalnej treści w celu ich rozpowszechniania. Podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego czynu. Sporządzone plakaty miały być protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz uwięzieniu niektórych działaczy „Solidarności”. 
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 4 stycznia 1982 r. została skazana na 2 lata pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 3 tys. zł, natomiast wyrokiem II Instancji Sądu Najwyższego w Izbie Karnej w Warszawie z 18 lutego 1982 r. została skazana na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 8400 zł. 
Karę odbywała od 31 grudnia 1981 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 16 czerwca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W okresie 23-28 grudnia1982 r. przebywała na przepustce. Ze względu na konieczność podjęcia leczenia nie powróciła już do więzienia. 
Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 31 stycznia 1983 r. udzielono jej przerwy w odbywaniu kary na 6 miesięcy, tj. od 29 stycznia 1983 r. Uchwałą Rady Państwa z 19 marca 1983 r. została warunkowo zwolniona. 
We wrześniu 1983 r. zdecydowała się na wyjazd emigracyjny z powodów politycznych do Francji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej