Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lidia Józefa Pilch

ur. w 1944 roku w m. Stryszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pani Lidia Pilch od 1986 r. współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzia, zajmowała się między innymi kolportażem wydawnictw bezdebitowych. 
Od grudnia 1987 r. współredagowała również „Biuletyn Informacyjny Podregionu Sucha Beskidzka” oraz organizowała jego druku. 
W październiku 1988 r. weszła w skład Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków