Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drewnicz Dariusz

Dariusz Tadeusz Drewnicz

ur. w 1962 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Dariusz Drewnicz był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich, działającego w Łodzi od marca do grudnia 1981 r. oraz członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wchodził w skład redakcji „Żywią i Bronią” - pisma NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wydawanego w Łodzi od czerwca do grudnia 1981 r.; współpracował z Biurem Informacji Prasowej „Solidarności”. W latach 1982–1986 zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (prasy i literatury) i był zaangażowany w działania grup opozycyjnych poprzez udział w manifestacjach i protestach organizowanych na terenie Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie: