Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Aleksander Kruszyna

ur. w 1960 roku w m. Łęczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Pan Sławomir Kruszyna był działaczem  NZSS „Solidarność”.  
W dniu 13 XII 1981 r. brał udział  w strajku okupacyjnym na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.  15 XII 981 r. oddziały milicji i wojska spacyfikowały  protest górników przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Wtedy również po raz pierwszy od 13 XII 1981 r., przeciwko strajkującym górnikom pluton specjalny ZOMO użył broni palnej. 
W okresie stanu wojennego Pan Sławomir Kruszyna zaangażował się w organizowanie materialnej pomocy dla rodzin osób, które z racji działalności opozycyjnej zostały aresztowane, internowane lub utraciły pracę.  
Ponadto zajmował się kolportażem ulotek oraz prasy podziemnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków