Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borowska Bolesława

Bolesława Jadwiga Borowska

ur. w 1941 roku w m. Piaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Poznaniu. Będąc członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska brała udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, gdzie została wybrana do Prezydium I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Ze względu na swoje zaangażowanie decyzją  Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi do 8 marca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej