Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koc Bogusław
Bogusław Adam Koc
ur. w 1949 roku w m. Komorsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Bogusław Koc w sierpniu 1980 r. został członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego w Zakładach Radiowych „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy, następnie zastępcą przewodniczącego Zakładowego Komitetu Założycielskiego ds. Wyboru Niezależnych Związków Zawodowych uczestniczącym w tworzeniu jego struktur.
W związku z prowadzoną działalnością związkową został powołany na ćwiczenia rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze (JW Nr 3466), w którym przebywał od 15 listopada 1982 r. do 23 grudnia 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało na celu realizacji zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Było formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN