Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szafran  Barbara

Barbara Helena Szafran

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Barbara Szafran z d. Śreniowska od końca lat 60. ub. wieku utrzymywała kontakty ze środowiskiem opozycyjnym Łodzi i Warszawy. W drugiej połowie lat 70. jako sympatyk Komitetu Obrony Robotników wspomagała kolportaż „Biuletynu Informacyjnego” i pracę wydawniczą oraz uczestniczyła w inicjatywach politycznych podejmowanych przez działaczy KOR, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W stanie wojennym pomagała internowanym i ich rodzinom, pełniła rolę łącznika pomiędzy uwięzionymi w Zakładzie Karnym w Łowiczu a środowiskiem opozycyjnym. Po aresztowaniu jej brata - Józefa Śreniowskiego zaangażowała się w poszukiwanie form obrony i wsparcia, zbierała informacje o warunkach panujących w więzieniach i represjach stosowanych wobec osadzonych, kolportowała prasę podziemną. 9.05.1982 r. została internowana i do 22.07.1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. W latach 1976–1989 podlegała kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: