Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Tomasz Górski

ur. w 1937 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017
Biogram
W 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego i aktywnym działaczem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie, następnie pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność". W roku 1981 reprezentował swój zakład na 1 Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Mazowsze. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Z internowania zwolniono go 17 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność zajmował się kolportażem „Tygodnika Mazowsze” oraz „Wiadomości”. Ze względu na tę działalność 27 sierpnia 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, gdzie przebywał do 22 listopada 1982 r. W kwietniu 1986 r. Wydział Śledczy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych wszczął przeciwko niemu postepowanie z uwagi na fakt, że do chwili zatrzymania w dniu 28 kwietnia 1986 r. gromadził i przechowywał nielegalne wydawnictwa oraz ukrywał przedmioty służące do drukowania. Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył postępowanie 1 sierpnia 1986 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. Był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1953-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności