Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiczkowski Zbigniew

Zbigniew Antoni Wiczkowski

ur. w 1939 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Zbigniew Wiczkowski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z toruńskim podziemiem i kolportował nielegalne wydawnictwa.
W 1982 r. współtworzył Toruńskie Radio „Solidarność”. Był autorem artykułów dla prasy podziemnej oraz redaktorem nielegalnego wydawnictwa „Polska Rzeczpospolita Solidarna” wydawanego w połowie 1983 r.
Dnia 8 marca 1984 r. został zatrzymany na 48 godzin, następnie tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu w okresie od 10 marca do 18 czerwca 1984 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Toruniu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 lipca 1984 r. został objęty amnestią.
Był wykonawcą tablicy pamiątkowej wmurowanej z okazji V rocznicy porozumień sierpniowych dnia 31 sierpnia 1985 r. w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. Uczestniczył w nieakceptowanych przez władze strukturach środowiska kościoła katolickiego w Toruniu: Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego i Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.
W latach 1987-1988 był redaktorem niezależnego pisma „Chrześcijański Ruch Społeczny” i  współzałożycielem Klubu Myśli Politycznej Dziekania w Regionie Toruńskim w 1989 r.
Z powodu podejmowanej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN