Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Siemion

ur. w 1950 roku w m. Zakrzówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, był wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej w Wydziale Narzędziowni FŁT, gdzie pracował. Po ogłoszeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczył w dniach 14-18 grudnia 1981 r. w strajku okupacyjnym w FŁT w Kraśniku, wchodził w skład Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku, za współorganizację i aktywny w nim udział, 19.12.1981 r. został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia. Od decyzji o zwolnieniu odwoływał się do Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy w Kraśniku i Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, który wyrokiem z 28 maja 1982 r. oddalił jego odwołanie o przywrócenie do pracy. W dniu 21. 12. 1981 r. został zatrzymany, przetrzymywany w KMMO w Lublinie przy ul. Północnej. Przeprowadzono z nim wówczas rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. W związku z rozpowszechnianiem w Kraśniku ulotek nawołujących do bojkotu stanu wojennego został objęty kontrolą operacyjną, a w okresie od 30.04.1982 r. do 7.07.1982 r. powołany do odbycia czynnej służby wojskowej /69 dni/ w JW. 3423 - 3 Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej Ziemi Lubelskiej. Mimo doznanych represji kontynuował działalność i do 1989 roku był kolporterem prasy podziemnej w Kraśniku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN