Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Erwin Jerzy Nowak

ur. w 1943 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Erwin Nowak w latach 1980-1989 aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Należał do inicjatorów strajku zorganizowanego w dniach 2-3 IX 1980 r. w kopalni w geście poparcia dla protestujących stoczniowców. W styczniu 1981 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Oddziału Mechanicznego w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, tym samym wszedł w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał czynny udział w strajku, który rozpoczął się dnia 13 XII 1981 r. wśród załogi kopalni „Halemba”. 
W latach 1983-1988 Erwin Nowak udzielał się w inicjatywach obywatelskich tj. Ruch Społeczny Ku Miłości oraz Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. Jednocześnie na przestrzeni lat 1983-1989 działał                  w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. Ponadto w latach 1985-1988 r. należał do konspiracyjnej struktury związkowej o nazwie Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, która działała w ramach tegoż Duszpasterstwa. 
W styczniu 1989 r. był jednym z sygnatariuszy wniosku złożonego do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Po reaktywacji Związku pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków