Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Aleksiejew Margarita

Margarita Maria Aleksiejew

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
W latach 1976-79 studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1976 r. sygnatariuszka petycji w obronie represjonowanych robotników. Po śmierci Stanisława Pyjasa w 1977 r. uczestniczka Czarnego Marszu, a następnie związana z Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. 
Jesienią 1980 r. jedna z organizatorek koła „Solidarności” w Pomaturalnym Studium Medycznym nr 1 w Krakowie, działających przy strukturach związkowych Akademii Medycznej w Krakowie. Przewodnicząca koła związku. Uczestniczka zjazdu krajowego Sekcji Służby Zdrowia „Solidarności” w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. brała udział w akcji protestacyjnej na Akademii Medycznej. Pracując jako pielęgniarka w Klinice Psychiatrii Dorosłych Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, zaangażowana w działalność podziemnych struktur „Solidarności” Akademii Medycznej. W latach 1982-89 w krakowskich strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. 
Organizatorka pomocy dla represjonowanych oraz ich rodzin. Zaangażowana w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. W czasie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. uczestniczka akcji informacyjnych. Brała udział w obradach Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011
    • "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", oprac. Z. Solak, J. Szarek we współpracy z H. Głębockim, J. Nowak, A. Rolińskim, Kraków 2005