Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Szumniak

ur. w 1963 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Henryk Szumniak działalność antykomunistyczną podjął w 1984 r., kiedy Tajna Komisja NSZZ „Solidarność” KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przystąpiła do powołanej przy kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. Głównymi zadaniami tych struktur był kolportaż prasy podziemnej jak „Cios”, „Zręb”, „Zagłębiak” oraz pomoc osobom represjonowanym. Pan Henryk Szumniak działał w grupie przygotowującej i rozprowadzającej prasę w zakładach pracy. 
W tym czasie działał również w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. W 1988 r. został członkiem Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy kopalni „Kazimierz Juliusz”, następnie po wyborach członkiem Komisji Zakładowej. Był również uczestnikiem uroczystości religijno-patriotycznych organizowanych przez „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Pan Henryk Szumniak działalność opozycyjną prowadził do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków