Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waldowski Kazimierz

Kazimierz Waldowski

ur. w 1949 roku w m. Donimierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Kazimierz Waldowski uczestniczył w demonstracjach ulicznych w Gdyni w grudniu 1970 r. W latach 1978-1980 brał udział w spotkaniach samokształceniowych organizowanych przez Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. 
Od września 1980 r. należał do  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Działał w Komisji Zakładowej Rejonu II Portu Gdynia. Współorganizował struktury NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szemudzie, Kielnie i Strzepczu na Kaszubach. 
Od 1981 r. do 1989 r. zajmował się kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw w porcie. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych i manifestacjach opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności