Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lis Zenon

Zenon Jan Lis

ur. w 1960 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Zenon Lis prowadził aktywną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podejmował szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną lub represjami. Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NSZ) w/w uczelni oraz inicjatorem powołania w dniu 25 maja 1981 r. Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu. Celem działania Międzyuczelnianego KOWzaP była walka o uwolnienie ludzi więzionych za głoszone poglądy polityczne, pomoc rodzinom więzionych oraz walka o praworządność w Polsce. W czasie strajku  na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie i grudniu 1981 r. pełnił funkcję łącznika między strajkującymi studentami a Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Pan Zenon Lis należał również do najbardziej aktywnych osób, które w dniu 25 maja 1981 r. organizowały na terenie Gliwic i Katowic tzw. „Marsze Wolności” w obronie aresztowanych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej oraz wszystkich tych, którzy z racji głoszonych poglądów politycznych zostali pozbawieni wolności. Z uwagi na powyższą działalność w dniu 14 grudnia 1981 r. Pan Zenon Lis został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, Uhercach, Rzeszowie-Załężu oraz Łupkowie. Podczas internowania  w dniach 18-19 kwietnia 1982 r. brał udział w buncie internowanych na terenie ośrodka odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania w dniu 11 grudnia 1982 r.  
Pan Zenon Lis podlegał kontroli operacyjnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła na przestrzeni lat 1981-1987. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej