Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żuk Mieczysław

Mieczysław Żuk

ur. w 1947 roku w m. Żuki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019
Biogram
Mieczysław Żuk był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku. Od września 1980 r. należał do  NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym Komisji Wydziałowej oraz członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku, który trwał w Stoczni Północnej od 14 do 15 grudnia 1981 r.  W latach 1982 – 1983 należał do Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej w Gdańsku, zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych opozycjonistów. Po jej likwidacji przez Służbę Bezpieczeństwa w czerwcu 1983 r., został członkiem Bractwa Oblatów Św. Brygidy. W latach 1982 – 1989 był kolporterem prasy podziemnej oraz wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków