Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pernach Waldemar

Waldemar Roman Pernach

ur. w 1936 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
W latach 1978-1980 był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. We wrześniu 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zajmował się współorganizowaniem struktur Związku w sektorze energetyki oraz był doradcą przewodniczącego Komisji Krajowej Energetyki „S”.
Został internowany 17 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie od 12 lutego 1982 r. przebywał w Jaworzu, a od 23 maja 1982 w Darłówku. We wrześniu 1982 r. z powodu stanu zdrowia został zwolniony na przepustkę. Formalnie internowanie odwołano 12 października 1982 r.
W latach 1983-1989 był współzałożycielem i działaczem Grupy Politycznej Baza, następnie od 1986  r. Unii Demokratów Baza. Był redaktorem podziemnego miesięcznika społeczno-politycznego „Baza”. Od maja 1987 r. był przedstawicielem UD Baza w Porozumieniu Partii i Organizacji Niepodległościowych. Od 1983 r. organizował tajną współpracę energetyków polskich i francuskich (m.in. wymiana dokumentacji i staże specjalistów). W latach 1984-1988 działał w Komitecie Pomocy Dzieciom Internowanych i Prześladowanych przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej