Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lorek Lesław

Lesław Lorek

ur. w 1954 roku w m. Chruszczobród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Lesław Lorek był działaczem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku na „Hucie Katowice”. Zaangażował się w działalność opozycyjną, organizując grupę, która drukowała i kolportowała ulotki i pisma krytykujące sytuację społeczno-polityczną w kraju. 
Dnia  29 X 1983 r. został zatrzymany przez Straż Przemysłową podczas wnoszenia na teren zakładu pracy ulotek. Od 31 X 1983 r. zastosowano areszt tymczasowy, a podczas śledztwa ustalono, że kierował grupą drukującą „Wolnego Związkowca” i kolportującą „Głos Śląsko-Dąbrowski” i „Tygodnik Mazowsze”. Pan Lesław Lorek został oskarżony o to, że od wiosny 1982 r. do końca 1983 r. wraz z innymi drukował i kolportował pisma i ulotki krytykujące sytuację społeczno-polityczną w kraju. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dn. 21 III 1985 r. skazany został na 3 lata pozbawienia wolności. Po zastosowaniu amnestii z dn. 21 VII 1984 r. wyrok zmieniono na 1 rok i 6 miesiące pozbawienia wolności oraz karę grzywny. 
Pan Lesław Lorek został zwolniony warunkowo z aresztu dn. 22 III 1985 r. W wyniku interwencji Służby Bezpieczeństwa otrzymał decyzję odmowną po zgłoszeniu chęci ponownego podjęcia pracy w Hucie Katowice w kwietniu 1985r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej