Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Richter Emilian

Emilian Piotr Richter

ur. w 1954 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Był pracownikiem Wydziału Oświaty w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Oleśnicy. We wrześniu 1980 r. uczestniczył w tworzeniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wszedł w skład zarządu NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Oświaty, oraz został przewodniczącym jednego z kół. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dalszym ciągu zajmował się działalnością opozycyjną. Wśród nauczycieli Wydziału Oświaty w Oleśnicy kolportował ulotki, wydawnictwa bezdebitowe, nielegalne pisma związkowe, które otrzymywał z Wrocławia, m.in. „Solidarność Nauczycieli”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną 28 sierpnia 1983 r. został zatrzymany przez MO, a w miejscu pracy i w jego domu przeprowadzono rewizje, podczas której zarekwirowano wszystkie materiały i dokumenty dotyczące NSZZ „Solidarność”. W dniu 31 sierpnia 1983 r. korzystając z obowiązującej od 21 lipca 1983 r. amnestii, ujawnił się na Komendzie MO w Oleśnicy i po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W kolejnych latach był inwigilowany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W 1987 r. wyemigrował do Niemiec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej