Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stefanowski Tadeusz
Tadeusz Mieczysław Stefanowski
ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Tadeusz Mieczysław Stefanowski od października 1980 r. prowadził działalność w NSZZ „Solidarność” w Przędzalni Czesankowej „Polmerino” w Łodzi. W 1981 r. współtworzył i wspierał w działaniach wydawniczych Klub Propozycji i Dyskusji. Był współorganizatorem i uczestnikiem licznych akcji plakatowych. 14.12.1981 r. brał udział w organizacji strajku w PCz „Polmerino”, w wyniku czego został zmuszony do zwolnienia się z pracy. Od 1981 r. do 1984 r. uczestniczył w działalności podziemnej Grupy Mirosława Michałowskiego, organizując m.in. sieć kolportażu. W latach 1982–1985 był poddawany licznym represjom (zatrzymywany na 48 godzin, przeszukiwany).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Maciejewski, "Grupa Mirosława Michałowskiego", Encyklopedia Solidarności, www. encysol.pl