Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stefanowski Tadeusz

Tadeusz Mieczysław Stefanowski

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Tadeusz Mieczysław Stefanowski od października 1980 r. prowadził działalność w NSZZ „Solidarność” w Przędzalni Czesankowej „Polmerino” w Łodzi. W 1981 r. współtworzył i wspierał w działaniach wydawniczych Klub Propozycji i Dyskusji. Był współorganizatorem i uczestnikiem licznych akcji plakatowych. 14.12.1981 r. brał udział w organizacji strajku w PCz „Polmerino”, w wyniku czego został zmuszony do zwolnienia się z pracy. Od 1981 r. do 1984 r. uczestniczył w działalności podziemnej Grupy Mirosława Michałowskiego, organizując m.in. sieć kolportażu. W latach 1982–1985 był poddawany licznym represjom (zatrzymywany na 48 godzin, przeszukiwany).
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN