Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Burek Franciszek

Franciszek Burek

ur. w 1958 roku w m. Główczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Franciszek Burek był aktywnym działaczem podziemia solidarnościowego w regionie koszalińskim i słupskim. 
Za swoją działalnością antykomunistyczną był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, m. in. w kwietniu 1984 r. w Kołobrzegu i w okresie styczeń-luty 1986 r. w miejscowości Bukówka. 
W dniu 01.05.1988 r. uczestniczył w kontrmanifestacji w Słupsku niosąc transparent Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, zaś w czerwcu 1988 r. kolportował na terenie Słupska wydawany przez NSZZ „S” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk biuletyn „OKO”. Za powyższą działalność został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Słupska. 
Od września 1988 r. do marca 1989 r. uczestniczył w licznych spotkaniach działaczy Solidarności na terenie Słupska i Koszalina, m. in. 22.02.1989 r. reprezentował Komisję Założycielską i Organizacyjną NSZZ „S” Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Słupsku, a w dniach 11 i 17.03.1989 r. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „S” Pomorza Środkowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów