Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Basior

ur. w 1950 roku w m. Korsze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Pan Ryszard Basior należał do opozycji antykomunistycznej w  PRL, działającej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był aktywnym działaczem „Solidarności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał   w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza (RKW) NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. Wobec powyższego w dniu 25 III 1983 r. Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wszczął śledztwo wobec czołowych działaczy bielskiej „Solidarności”. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Pan Ryszard Basior prowadził konspiracyjną działalność w nielegalnych strukturach zdelegalizowanej „Solidarności”, zajmował się drukiem  i kolportażem podziemnych wydawnictw, co było podstawą do wydania w dniu 19 XI 1983 r. postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, a od 25 XI 983 r. w areszcie w Katowicach. 
W dniu 16 II 1984 r. Pan Ryszard Basior został zwolniony z pracy w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Bielska Dzianina” w Bielsku-Białej. Areszt Śledczy w Katowicach opuścił w dniu 28 III 1984 r. na mocy ustawy o amnestii Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej umorzył postępowanie w powyższej sprawie w dniu 25 VII 1984 r. 
W okresie od listopada 1983 r. do marca 1984 r. Pan Ryszard Basior jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej