Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kisieliński

ur. w 1955 roku w m. Kaleń Duża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Andrzej Kisieliński od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” na Wydziale Wielkich Pieców. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-23 XII 1981 r. brał udział w strajku na terenie zakładu pracy. 
Po pacyfikacji strajku nie zaprzestał działalności opozycyjnej, drukując i kolportując m.in. czasopismo „Wolny Związkowiec” oraz ulotki o treści antyrządowej. 
W dniu 28 VIII 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Po zwolnieniu z internowania w dniu 7 XII 1982 r., w dalszym ciągu nie zaprzestał prowadzenia działalności niepodległościowej. 
W dniu 8 XII 1983 r. Postanowieniem Prokuratura Wojewódzkiego w Katowicach Pan Andrzej Kisieliński został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 21 III 1985 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach ogłosił wyrok skazujący Pana Andrzeja Kisielińskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności zmniejszoną na mocy amnestii do 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 22 III 1985 r. został zwolniony. 
Po wyjściu na wolność złożył podanie o ponowne przyjęcie do pracy w Hucie „Katowice”. W wyniku podjętych działań operacyjnych przez Służbę Bezpieczeństwa otrzymał decyzję odmowną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej