Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Stanisław Kołodziej

ur. w 1950 roku w m. Tąpadła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Zdzisław Stanisław Kołodziej w latach osiemdziesiątych XX w. pracował w Świdnicy, początkowo w Dolnośląskich Zakładach Białoskórniczo-Rękawiczniczych (DZB) „Renifer”, a następnie w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 
13 grudnia 1981 r. został zatrzymany oraz przesłuchany w ramach akcji „Klon”. 14 i 15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w DZB „Renifer”. Do końca grudnia 1981 r. zbierał fundusze na pomoc rodzinom internowanych świdnickich działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
W związku z planowaną na 31 sierpnia 1982 r. w Świdnicy manifestacją podziemnej „Solidarności” został ponownie zatrzymany przez SB i przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 1 maja 1983 r. uczestniczył w niezależnej manifestacji na terenie Świdnicy. 
W latach 1982–1985 należał do grupy osób prowadzących podziemną działalność w DZB „Renifer” oraz w strukturach ponadzakładowego Tajnego Komitetu Koordynacyjnego (Tajnego Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego) NSZZ „Solidarność” w Świdnicy (m in. wraz z Heleną Stefanicką i Tadeuszem Sługockim). Od 1982 do 1984 r. współpracował ściśle z redakcją podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Ziemi Świdnickiej”, pełniąc również funkcję kolportera. W latach 1982–1985 zajmował się organizacją druku i kolportażem ulotek oraz świdnickich pism podziemnych (m.in. „Wiadomości Świdnickich”, „Biuletynu Informacyjnego”).
W latach 1984–1986 był rozpracowywany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów