Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisława Katarzyna Krauz

ur. w 1947 roku w m. Chodaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pani Stanisława Krauz od września 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność” na terenie Jastrzębia-Zdroju. Od 1981 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie pracowała. 
Po 13 XII 1981 r. podjęła współpracę z podziemnymi pismami m in. „Ość”, „Górnik Polski”, „Manifestacja Gliwicka”, „Regionalny Informator Solidarności”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”,  zajmowała się produkcją i kolportażem pism sygnowanych przez „Solidarność”, pełniła funkcję kuriera między Warszawą a Jastrzębiem. 
W dniu 29 IX 1987 r. wyżej wymienione druki zostały zakwestionowane podczas przeszukania zamieszkania Pani Stanisławy Krauz.  
W dniu 12 X 1987 r. została zawieszona z w czynnościach służbowych w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju. 
Z uwagi na działalność w nielegalnych strukturach związkowych  Stanisława Krauz podlegała kontroli operacyjnej prowadzonej w latach 1987-1989 przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. 
W dniu 4 VI 1989 r. została wybrana do Sejmu  z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej