Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szpak Aleksander

Aleksander Edward Szpak

ur. w 1957 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W 1980 r. podjął naukę na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od lutego 1981 r. został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy AE, zaangażowanym w udzielaniu poparcia działaczom Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto należał do uczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W maju 1981 r. podpisał petycję do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia działaczy KPN, a także był jednym ze współorganizatorów tzw. „marszu wolności” zorganizowanego w Katowicach w dniu 25.05.1981 r., będącego wyrazem sprzeciwu wobec aresztowanych działaczy KPN. W październiku 1981 r. został zastępcą przewodniczącego NZS a w listopadzie przewodniczącym Komitetu Strajkowego. 
W związku z prowadzoną działalnością antykomunistyczną w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym Jastrzębiu-Zdroju, następnie 23 marca 1982 r. przeniesiony do OO w Uhercach, skąd został zwolniony 12 lipca 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną, utrzymując kontakty z działaczami NZS. Konsekwencją prowadzonych działań były liczne wezwania na rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN