Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cecylia Jasińska

ur. w 1958 roku w m. Krajno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
W okresie od 1983 do 1986 r. uczestniczyła w spotkaniach członków Biskupiego Komitetu Pomocy, do którego należeli b. działacze NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. zatrudniona na stanowisku kasjerki Prezydium Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Członek NSZZ „Solidarność”. Zajmowała się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” m.in. „Gazety Wolnych Ludzi”, „Serwisu Informacyjnego”, „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczyła w spotkaniach działaczy zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Z jej inicjatywy utworzono Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” Ziemi Kieleckiej, w którym pełniła funkcję sekretarza zarządu. Podjęła także inicjatywę utworzenia Związku Młodzieży Katolickiej „Maksymilianie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej