Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wacław Tomasz Balcer

ur. w 1952 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Wacław Tomasz Balcer brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Wacław Tomasz Balcer, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a jego sprawa została skierowana do Kolegium ds. Wykroczeń. Oskarżono go o zakłócenie porządku publicznego i Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń, wydanym w trybie przyspieszonym, skazano na 3 m-ce aresztu oraz powiadomienie zakładu pracy. W wyniku złożenego odwołania, rozpatrujący sprawę Sąd w dniu 17.08.1976 r.  uniewinnił go od zarzucanego mu czynu. Pan Wacław Tomasz Balcer przebywał w areszcie od 25.06.1976 r. do 28.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej