Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woźniak Mieczysław

Mieczysław Woźniak

ur. w 1925 roku w m. Lipowe Pole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
W latach 1976-1978 utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR. Od 1980 r. był członkiem i działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Mesko” 
w Skarżysku-Kamiennej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku „Solidarność”. Brał udział w nielegalnych zebraniach organizowanych przez b. działaczy „Solidarność”, zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek i wydawnictw m.in.: „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”.  na terenie zakładu pracy oraz w miejscu zamieszkania, utrzymywał kontakty z b. działaczami związku. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez b. związek NSZZ „Solidarność” w kościele św. Józefa w Skarżysku-Kamienna. 
Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Należał do Koła Oporu Społecznego, którego członkowie zachęcali do tworzenia nielegalnych organizacji wzorowanych na b. związku „Solidarność”. Jako osoba podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw był rozpracowywany przez RUSW SB w Skarżysku – Kamiennej w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Zecer”, „Kurier” i Święty”. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 30.08.1982 r. do 15.10.1982 r. Dnia 25 czerwca 1988 r. w Radomiu uczestniczył w nielegalnej manifestacji, w czasie której niósł wieniec z szarfą z napisem „Radomskim Robotnikom Solidarność Region Świętokrzyski”. Za udział w nielegalnej manifestacji  Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzekło, że popełnił wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 i 4 kodeksu wykroczeń. Za popełnione wykroczenie wymierzono Mieczysławowi Woźniakowi karę grzywny w wysokości 35 tysięcy złotych 
oraz zobowiązano do pokrycia kosztów postępowania w wysokości 750 złotych i utratę mienia. Należał do grupy osób zaangażowanych w prace Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” w regionie świętokrzyskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN