Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowska Danuta

Danuta Sadowska

ur. w 1954 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Pani Danuta Sadowska od 1975 r. związana była ze środowiskiem opozycji politycznej (Ruch Młodej Polski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża). Była współorganizatorem spotkań z Jackiem Kuroniem i Leszkiem Moczulskim, kółek samokształceniowych, kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych. W 1977 r., po zamordowaniu Stanisława Pyjasa, uczestniczyła w druku i rozwieszeniu nekrologów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wtedy też Pani Danuta Sadowska znalazła się w gronie współorganizatorów SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta.          
Z powodu swojej współpracy z organizacjami antykomunistycznymi Pani Danuta Sadowska była kilkukrotnie przeszukiwana. 9 lipca 1978 r. została zatrzymana i doprowadzona na Komendę MO w Gdyni pod zarzutem kolportażu ulotek, a 17 grudnia 1978 r. dokonano rewizji w jej mieszkaniu. Od września 1980 r. była zatrudniona w Dziale Analiz Bieżących Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Ze względu na swoją działalność była wytypowana do internowania przez Służbę Bezpieczeństwa, jednakże ostrzeżona, zdołała się ukryć i uniknąć zatrzymania. Pozostawała w ukryciu do 1982 r. W 1985 r. Pani Danuta Sadowska współzałożyła spółdzielnię pracy dla działaczy „Solidarności”, którzy zostali pozbawieni możliwości wykonywania zawodu ze względu na działalność opozycyjną. 

Dodatkowo z powodu swojej działalności opozycyjnej Pani Danuta Sadowska była od 4 września 1979 r. inwigilowana przez Wydział III KWMO/WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kioski”, którą 7 września 1979 r. przerejestrowano na kwestionariusz ewidencyjny. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN