Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rupnicki Zbigniew

Zbigniew Piotr Rupnicki

ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Za swoją działalność związkową został internowany 16 kwietnia 1982 r. Podczas internowania przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z którego został zwolniony 8 czerwca 1982 r. na postawie decyzji o wydanej 5 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN