Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Curzydło Mieczysław

Mieczysław Curzydło

ur. w 1949 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017
Biogram
Pracownik wadowickiego oddziału Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w organizację pomocy dla rodzin osób internowanych. Kolporter prasy podziemnej, w szczególności „Solidarności Podbeskidzia”.
W latach 1985-89 drukarz i kolporter drugoobiegowego pisma „Solidarny”, wydawanego przez podziemne struktury „Solidarności” z Kęt, Andrychowa i Wadowic. W latach 1987-89 związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach.
W 1989 r. czynny w odtwarzaniu struktur „Solidarności”. Członek Międzyzakładowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w Wadowicach. Zaangażowany w działalność wadowickiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Grajewski, A. Kasprzykowski „Czas próby. „Solidarność” na Podbeskidziu w latach 1980-2005”, Bielsko – Biała 2006
    • M. Siwiec – Cielebon, „Stan wojenny czyli – Zima Wasza!, „Wadoviana” nr 11 (2008)
    • A. Kasprzykowski, D. Węgrzyn, „NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie”, [w:] „Solidarność 1980-1989 t. 6 Polska Południowa”, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010