Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Wojciech Paliński

ur. w 1966 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Piotr Paliński był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz akademickiej organizacji Konfederacji Polski Niepodległej w okresie od 1988 r. do 1989 r. 
Działalność w ramach w/w struktur polegała m. in. na uczestnictwie w akcjach plakatowania, kolportażu ulotek o treści antykomunistycznej. W październiku 1988 r. uczestniczył w ujawnieniu podziemnych struktur NZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz akcji informacyjnej NZS-u, pełniąc wraz z innymi osobami dyżury w punkcie informacyjnym na terenie Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Pan Piotr Paliński zajmował się również dokumentacją wydarzeń z lat 1988-1989 r. dotyczących działań organizacji antykomunistycznych i służb komunistycznego aparatu represji, które utrwalał w formie fotografii. 
W/w brał udział w wydarzeniach pod Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach w dn. 11 XI 1988 r., podczas którego po zakończeniu nabożeństwa grupa działaczy została zaatakowana przez Służby Bezpieczeństwa oraz Milicję Obywatelską. Ponadto w 1988 r. uczestniczył w mszy w intencji górników, ofiar pacyfikacji KWK „Wujek” oraz przemarszu pod pomnik, które to wydarzenia również zostały przez niego udokumentowane. W/w jest również autorem zdjęć przedstawiających protest innego działacza, Adama Słomki, mający miejsce w styczniu 1989 r. na pl. Szewczyka w Katowicach. W wyniku tego działania  Pan Piotr Paliński został zatrzymany w celu przesłuchania a zarekwirowany przez funkcjonariuszy sprzęt fotograficzny został mu zwrócony po kilku dniach. 
W maju 1989 r. aktywnie uczestniczył w akcji zbierania głosów i wiecach wyborczych kandydata Piotra Matusiaka z Konfederacji Polski Niepodległej w Sosnowcu, które również zostały przez niego udokumentowane.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków