Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Konopiński Ryszard
Ryszard Konopiński
ur. w 1955 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Ryszard Konopiński, od 1980 r. do końca lat 90. był członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Państwowym "Polmozbyt" w Szczecinie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku na terenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Polmozbyt” w Szczecinie, który trwał od 14.12.1981 r. do 18.12.1981 r. W tym czasie był łącznikiem pomiędzy strajkującymi w „Polmozbycie” a w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego. Za swoją działalność, dnia 21.01.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 9.04.1982 r. skazany na półtora roku więzienia. Osadzony kolejno: w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim i we Wrocławiu. Zwolniony z więzienia dnia 20.09.1982 r. ze względu na stan zdrowia, jednak ostateczne, formalne zwolnienie nastąpiło na mocy wyroku sądu z dnia 24.06.1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej