Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pańko Walerian

Walerian Pańko

ur. w 1941 roku w m. Turze Pole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 114/2018
Biogram
Pan Walerian Pańko został aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” od chwili jego powstania. Pełnił funkcje doradcy „Solidarności”, jak również doradcy „Solidarności Wiejskiej”, jako ekspert podczas strajków brał udział  w porozumieniach w Radomiu i Ustrzykach. 
Dnia 13 XII 1981 r. internowany w Jastrzębiu Zdroju, przeniesiony następnie do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Zwolniony z internowania 13 I 1982 r. 
Pan Walerian Pańko był jednym z sygnatariuszy „Listu otwartego do Sejmu PRL” dot. uwolnienia aresztowanych i amnestii dla skazanych. W latach 1983-86 w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności związkowej był kontrolowany operacyjnie i poddany licznym represjom. U Waleriana Pańko przeprowadzono przeszukanie mieszkania, założono podsłuch telefoniczny i kontrolę korespondencji, zastrzeżono wyjazdy zagraniczne. Pan Walerian Pańko był kontrolowany zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu pracy na Uniwersytecie Śląskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN