Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowski Ryszard

Ryszard Wacław Markowski

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Od 1982 r. był zaangażowany w działalność podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal”, był współtwórcą komórki Komisji Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”, która koordynowała działania nielegalnych struktur związku w zakładach mających swoje siedziby na Służewcu w Warszawie. 
W 1984 r. wraz z innymi działaczami stworzyli w swoim zakładzie pracy sieć kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek. W latach 1984-1989 kolportował m.in. wydawany przez Międzyzakładowe Porozumienie Solidarności – Unia tygodnik „Wolna Trybuna”, miesięcznik „UNIA” a także „Tygodnik Mazowsze” i tygodnik „Niezawisłość”. 
W 1984 r. był również zaangażowany w zabezpieczanie lokali, z których nadawane były audycje Radia „Solidarność”, a także uczestniczył w ich nadawaniu. 
W 1988 r. był jednym inicjatorów wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal”, a także sygnatariuszem wniosku o jego sądową rejestrację.Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków