Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Horak

ur. w 1940 roku w m. Meszna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Roman Horak w okresie stanu wojennego należał do nielegalnej grupy działającej na terenie Jastrzębia, w skład której wchodzili działacze zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność. Grupa ta zajmowała się wytwarzaniem i kolportowaniem ulotek. Pan Roman Horak od grudnia 1981 r. w swoim mieszkaniu drukował ulotki, między innymi były to „Wiadomości Wojenne” oraz „GROS Solidarność”. Treść ulotek pochodziła z informacji podawanych przez Radio Wolna Europa oraz z przedruków z innych wydawnictw solidarnościowych i miały na celu doprowadzić do zniesienia stanu wojennego, zwolnienie internowanych i aresztowanych oraz wyrażenie sprzeciwu wobec działań rządu. 
Dnia 27 X 1982 r. przeprowadzono w mieszkaniu Pana Romana Horaka przeszukanie, w wyniku którego ujawniono kalki, matryce, farby drukarskie i dużą ilość ulotek. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach postawiła zarzut wytwarzania i kolportowania ulotek w okresie 31 XII 1981-27 X 1982 r. i wydała decyzję o tymczasowym aresztowaniu. W Areszcie Śledczym w Katowicach Pan Roman Horak przebywał od 27 X 1982 r. do 31 III 1983 r. oraz od 11-21 IV 1983 r. Dnia 21 IV 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach wydał wyrok skazujący Pana Romana Horaka na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 50 tys. zł. grzywny. 
Po zwolnieniu z aresztu kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, a od lutego 1988 r. należał do struktur Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Jastrzębie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej